Cerica on eräs kauneimmista kaiuttimista jonka minä (ja parempi puoliskoni) olemme koskaan kohdanneet. Eräs Cericaa vahvimmin kuvaavista piirteistä on sen erittäin tarkasti jäsentyvä äänikuva. Tämä todennäköisesti johtuu sekä kaiuttimen neutraaliudesta että sen poikkeuksellisen hyvästä aika-koherenssista.