Aurelialle luotu muotokieli erottuu selvästi markkinoiden tarjonnasta. Hienostunut skandinaavinen design ja käytettyjen materiaalien harmonia luovat levollisen ja seesteisen kokonaisvaikutelman. Aurelian kaiutinmallisto koostuu monipuolisista väri- ja pintavaihtoehdoista, jotka osaltaan tekevät kaiuttimistamme ihanteellisen ääniratkaisun vaativaankin sisustukseen.

Rakenne

Aurelian kaiuttimissa käytetään täysin uniikkia rakennetta. Suurin etu verrattuna tavanomaiseen kaiutinkoteloon on kotelon huomattavasti lujempi rakenne.

Tuotannollisesti rakenne on hyvin joustava ja mahdollistaa erilaisten pintavariaatioiden valmistuksen olennaisesti lyhyemmässä ajassa kuin perinteisissä koteloissa – Erikoistilauksesta tehtävät spesiaalimallit ovat siis huomattavasti helpommin tehtävissä kuin tavanomaisissa koteloratkaisuissa. Rakenteen ansiosta kotelon läpimenoaika tuotannossa myös putoaa olennaisesti perinteisiin jiirikoteloihin verrattuna.

Aaltoliike

Aurelian lähtökohta kaiuttimen suunnittelulle on erilainen kuin kilpailijoillamme. Meille kaiuttimen toiminta perustuu puhtaasti aaltoliikefysiikkaan. Suunnittelumme lähtee siitä, että kaiutinelementtien muodostamien säteilijöiden tulee olla mittasuhteiltaan sopusoinnussa niiden tuottamien aallonpituuksien kanssa. Tällä tavalla saavutetaan paras mahdollinen yhtenevyys elementtiratkaisujen välille, ja tasainen kokonaissäteily eri suuntiin.

Ääni

Aurelian äänessä on kaikki mikä kuuluukin olla, mutta ei mitään ylimääräistä – Puhdas, aineeton ja levollinen ääni tempaisee kuulijan mukaansa. Aurelian kaiuttimien luoma äänikuva on huomattavasti läsnäolevampi ja kolmiulotteisempi kuin perinteisissä kaiutinratkaisuissa. Äänikuva onkin lähempänä paneelikaiuttimia kuin perinteisiä dynaamisia kaiuttimia.

Usein kaiutinvalmistajille kaiutinsuunnittelun johtoajatuksena on löytää kaiutinelementtejä, joiden ominaisuudet vastaavat valmistajan näkemystä oikeasta äänestä tietyssä hintaluokassa. Markkinoinnissa painotetaan lähinnä käytettyjen elementtien ja komponenttien laatua, kun taas akustiset suunnitteluperiaatteet jäävät usein vähemmälle huomiolle.

Me Aurelialla teemme asiat hieman toisin.

Akustiikka

Kaiuttimien akustisessa suunnittelussa hyödynnetään fysiikan lakeja siten, että elementit sovitetaan toimimaan akustisesti niiden luontaisimmalla taajuusalueella. Tämä tarkoittaa sitä, että Aurelian kaiuttimet hyödyntävät kaiutinelementtien omaa luontaista akustista energiaa. Tällöin elementtejä ei tarvitse sähköisesti pakottaa toistamaan niille soveltumattomia taajuuksia. Tällä tavalla sähköisen korjauksen määrä jää minimaaliseksi ja ääni pysyy mahdollisimman puhtaana.

Aurelian kaiuttimissa käytetään vain ensiluokkaisia elementtejä ja komponentteja, mutta ne ovat ensisijaisesti suunniteltu toimimaan kehittämämme akustisen konseptin ehdoilla. Itse painotamme aina akustisen kokonaissuunnittelun merkitystä lopputuloksen kannalta.

Parhaillakaan komponenteilla ei voida korvata puutteellista akustista suunnittelua.

Aurelian kaiuttimien energiajakauma on hyvin tasainen perinteisiin kaiutinratkaisuihin verrattuna. Käytännössä kaiuttimiemme ääni muuttuu erittäin hallitusti liikuttaessa sivuun kuunteluakselilta. Kaiutin lisäksi suuntaa ääntä tavallista enemmän kuulijaa kohti. Tällöin seinistä ja lattiasta heijastuneen äänen osuus jää pienemmäksi kuin perinteisissä kaiutinratkaisuissa. Näin ollen kaiutin käyttäytyy erittäin hyvin hankalissakin kuunteluolosuhteissa – Kaikuvissakin huoneissa kaiuttimen ääni pysyy hallittuna ja kuunneltavana.