Aniaran ääni on hyvin miellyttävä ja tasapainoinen. Sointitasapaino ei anna etusijaa millekään instrumentille, vaan palvelee kokonaisuutta.